Francuska Abeceda

Francusku abecedu sačinjavaju slova, to jeste, fonetski znakovi koji su originalno poređani po zvučnosti. Francuska abeceda ima 26 slova, koja su pravilno nabrojana po ovome redosledu:
VELIKA SLOVA

A... B... C... D... E... F... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z
MALA SLOVA

a... b... c... d... e... f... g... h... i... j... k... l... m... n... o... p... q... r... s... t... u... v... w... x... y... z
RUČNO PISANA SLOVA

francuska abeceda