Nemačka Abeceda

Nemačku abecedu sačinjavaju slova, to jeste, fonetski znakovi koji su originalno poređani po zvučnosti. Nemačka abeceda ima 26 slova i 3 slovna znaka, koja su pravilno nabrojana po ovome redosledu:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

i umlauti (umlautizovani vokali)

Ää Öö Üü

a postoji još i oštro S

ß

koji se naziva ESCET i koristi samo pri pisanju malim slovima, mada malo ljudi zna kako se on tačno koristi.


RUČNO PISANA SLOVA

nemački alfabet