Šta je sve otkrio Nikola Tesla?

Nikola Tesla je poznati svetski naučnik a po mnogima je i najveći naučnik i pronalazač u istoriji.
O njegovim otkrićima i izumima pričaju se razne neverovatne priče, poput onih da su njegove najveće pronalaske, moćne i velike kompanije sakrile od ljudskog roda jer bi njihovom upotrebom izgubile profit.
Druge opet kažu, da je vojska prisvojila neke Tesline projekte i koristi ih za razvoj tajnog superoružja.
Treće, kažu da je Tesla bio toliko ispred svoga vremena, da ljudi još ne mogu da razumeju sva njegova otkrića, i da će se to dogoditi tek u budućnosti.
Ali da se ne bi bavili neproverenim stvarima, da vidimo ukratko koji su to navažniji Teslini pronalasci. Konkretno, kakav odgovor dati kada nas neko upita šta je izumio Tesla.

Nikola Tesla nije "izmislio struju"

Pod nazivom struja, najčešće se podrazumeva pojam električne energije (struje mogu biti i morske, rečne, struje vetrova, itd.) ali se uglavnom misli na struju električne energije i da je nju pronašao Tesla.
Međutim, električna struja je postojala i pre Teslinih otkrića. U upotrebi je bila jednosmerna struja, koju je izmislio Tomas Edison, a bitno je napomenuti da Nikola Tesla nije izmislio, otkrio, čak ni izmeničnu(naizmeničnu) struju, ona je postojala i pre njega ali je smatrana neupotrebljivom. Teslini izumi bili su ti koji su učinili naizmeničnu struju efikasnom i primenljivom za široku upotrebu, pomažući da se elektrifikuje svet. Dakle, jednosmerna struja je već postojala u upotrebi i pre Tesle, a u nekim oblicima ona postoji i danas, služi za napajanje mnogih elektronskih uređaja, sa njom su napunjeni i akumulatori.
Tako ne možemo reći da baš sve zasluge vezane za električnu energiju pripadaju Tesli. Ali Tesla ima mnogo velikih pronalaska, od kojih se izdvajaju sledeći:

1. Sistemi naizmenične struje: Najpoznatiji Teslin pronalazak bio je razvoj sistema za naizmenične struje. Ovi sistemi omogućili su prenos električne energije na velike udaljenosti i koriste se širom sveta za njenu distribuciju. Tadašnja jednosmerna struja imala je ogroman nedostatak, da prenosom na velike daljine gubi na snazi. Takođe nije imala ni napon za pokretanje velikih motora. Tesla je smatrao da je naizmenična struja efikasnija za prenos energije na velike udaljenosti, zbog svoje sposobnosti da se lako transformiše i reguliše. Koristio je transformatore za povećanje ili smanjenje napona struje, čime je bilo omogućen efikasan prenos energije na različitim naponskim nivoima. Takođe je razvio druge komponente, kao što su generatori naizmenične struje, kondenzatori i različiti oblici prekidača kako bi sistem bio funkcionalan.

2. Indukcioni motori: Tesla je, tokom svog života, razvio više verzija indukcionih motora. Indukcioni ili asinhroni motori koriste naizmeničnu struju i u suštini imaju dva dela - stator i rotor. Stator je nepokretni deo i koristi elektromagnete da okreću rotor, koji je u sredini. Postoje dve glavne vrste Teslinog indukcionog motora: jednofazni indukcijski motori, koji se nalaze u kućnim aparatima i polifazni indukcioni motori, koji pokreću velika mašinska postrojenja u fabrikama. Indukcioni motori su poznati po tome što su izdržljivi, laki za održavanje i jeftini za rad. Usisivači, fenovi za kosu, razni električni alati... imaju u sebi indukcione motore. Teslini pronalasci u razvoju indukcionih motora i polifaznih sistema naizmenične struje, spadaju u najznačajnije izume u oblasti elektrotehnike, koji su imali veliki uticaj na razvoj moderne industrije i tehnologije.

3. Teslin transformator: Poznat i kao Teslin kalem. Ovaj uređaj koristi elektromagnetnu indukciju kako bi povećao ili smanjio napon između električnih struja. Sastoji se od primarnog i sekundarnog namotaja, koji su obično omotani oko feromagnetskog jezgra. Primarni namotaj je povezan na izvor napajanja, dok je sekundarni namotaj povezan na opterećenje ili drugi električni uređaj. Teslini kalemovi su poznati po svojim snažnim električnim poljima, koji su bacali električne iskre i munje, koje su ostavljale bez daha. Ovaj pronalazak danas je deo nekih električnih sistema i tehnologija koje koristimo. Pomogao je naučnicima i inženjerima da razumeju prirodu električne energije i kako da je koriste.

4. Bežična komunikacija: Tesla je takođe radio na razvoju bežične komunikacije i bežičnog prenosa energije. Bio je opsednut idejom da bežičnim putem može preneti energiju na bilo koje mesto na zemlji. U svojoj laboratoriji je napravio najveći i najmoćniji Teslin kalem, koji je generisao milione volti i ispaljivo munje dužine 40 metara, najveće napravljene u to doba. Ovaj Teslin poduhvat bio je mnogo skup i previše ambiciozan za to doba, pa je doživeo neuspeh. On mu je zadao udarac od koga se nikada nije potpuno opravio. Čak i danas bežični prenos energije ostaje samo san. Iako ovaj specifičan projekat nije uspeo, njegova vizija i obim su i dalje prilično impresivni. Ipak, njegovi radovi su postavili temelje za razvoj moderne bežične tehnologije koju danas koristimo, kao što su bežične mreže, mobilni telefoni i Wi-Fi.

5. Teslin oscilator: Tačan naziv ovog uređaja je Teslin visokonaponski visokofrekventni oscilator. Ovaj uređaj je omogućavao generisanje visokofrekventnih električnih signala i elektromagnetnih oscilacija. Teslin oscilator je imao široku primenu u istraživanju elektromagnetizma i bio je ključni deo Teslinog rada na bežičnoj komunikaciji.

6. Radio: Pronalazak radija je sporan. On je najpre pripisan italijanskom naučniku Đuljelmu Markoniju. Ipak, u isto vreme na razvoju radija radio je i Tesla. Dodatno, Markonijev radio je u sebi sadržao i neke Tesline patente. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država zaključio je 1943. godine da je Tesla prvi patentirao radio, mada je javnost stala na stranu Markonija.

7. Teslina turbina: Tesla je takođe razvio koncept Tesline turbine, koja je koristila fluidne sile za generisanje energije. Ova neobična turbina, mogla se koristiti kao pumpa, kompresor ili motor, imala je rotor bez lopatica i bilo kakvih izbočenih delova. Mogla je da radi bilo na tečnost, bilo na paru, bilo na vazduh. Iako nije ostvarena praktična upotreba ovog pronalaska, delom i zbog tadašnjih tehnoloških, Teslina turbina je bila inovativna ideja ispred svog vremena,koja se i danas izučava i usavršava.

8. Daljinsko upravljenje: Tesla je napravio prvi daljinski upravljač na svetu, koji je, umesto današnjih infracrvenih zraka, tada koristio radio talase. On ga je nazavao "teleautomat". Godine 1898, na izložbi elektrotehnike u Medison Skver Gardenu, Tesla je pokazao izum koji je bio čamac kojim upravljaju radio talasi. To je bila preteča današnjih daljinskih upravljača a ujedno i robota jer čamac je predstavljao robota i Teslinu ideju da se putem električnih impulsa može upravljati mašinama.

9. Rendgen: Grafik senke(shadowgraph) je bio Teslin naziv za rendgenske zrake koje je razvio nemački pronalazač Rentgen. Tesla je unapredio njegov pronalazak i poboljšao tu tehnika da daje jaču „energiju zračenja“ koja je prikazivala jasnije slike. Njegov "shadowgraph" proizvodio je snažnije rendgenske zrake, što je omogućilo lekarima i naučnicima da dobiju detaljne slike unutrašnjih organa i anatomije. Kao rezultat toga, lekari su mogli da dijagnostikuju i leče bolesti mnogo bolje nego ikada ranije.

10. Laser: Tesla je takođe dao značajan doprinos u oblasti optike, uključujući uvođenje koncepta optičke rezonance, što je važan koncept u razvoju lasera. Takođe je razvio rani oblik holografije, koji je kasnije korišćen u razvoju laserske tehnologije. Konačno, Tesla je prvi predložio upotrebu lasera za medicinske primene, što je kasnije postalo realnost.

11. Neonsko svetlo: Iako Tesla nije direktno izmislio neonska svetla, on je igrao veliku ulogu u njihovom poboljšanju. Svojim poboljšanim neonskim svetalima, koja je prikazao tokom Svetskog sajma u Čikagu, demonstrirao je kako se ona mogu savijati i oblikovati u razne reči i oblike. Teslin pronalazak sistema električne energije naizmenične struje (AC), zajedno sa njegovim patentima za visokonaponske transformatore, omogućio je da neonsko svetlo postane široko dostupno za komercijalnu i industrijsku upotrebu.izumi nikole tesle

Još o Nikoli Tesli

Po Nikoli Tesli, ime je dobila izvedena fizička jedinica mere, koja se naziva TESLA, a oznaka je: T.
Ona služi za merenje jačine magnetnog polja(gustine magnetnog fluksa). Na primer, magnetno polje Zemlje ima jačinu od oko 25 do 65 mikrotesla (µT), dok su, na primer, jaki magneti sposobni generisati polja od nekoliko tesla.

Nikola Tesla je izumitelj mnogobrojnih patenata ali je bio loše sreće sa njihovim unovčavanjem. Iako je u svoje vreme bio jako poštovan kao vrhunski naučnik, život je završio bez mnogo novca. Jedan od njegovih nikad komercijalizovanih patenata je i Teslina fontana, za koju, na žalost, nije bilo zainteresovanih.
Takva fontana je prvi put je sagrađena tek 2007 godine u Beogradu, u saradni sa muzejom Nikole Tesle.
KNJIGA ZNANJA
2013© elektronska knjiga