Ruska Azbuka (abeceda)

Rusku azbuku (abecedu) sačinjavaju slova, to jeste, fonetski znakovi koji su originalno poređani po zvučnosti. Ruska azbuka(abeceda) ima 31 slovo i dva slovna znaka, koja su pravilno nabrojana po ovome redosledu:Аа Бб Вв Гг Дд Е е Ë ë Ж ж З з Ии Йй Кк Лл Мм Hн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Ц ц Чч Шш Щщ Ыы Ээ Юю Яя

meki znak

ь

tvrdi znak

ъ
RUČNO PISANA SLOVA

ruska azbuka