KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuALAH - bogABDEST - versko pranje pre molitveAJET- rečenica ili odlomak iz KuranaAJLUKČIJA - nameštenik sa stalnom platomAJLUK - plataAKČA - novacAKŠAM - sumrak, prvi mrakALAHEMANET - zbogomALIM - učen čovekANGARIJA -kuluk, rabota


ANLAJISATI - razumeti


ANTERIJA - dugačka gornja haljina


AVAZ - ljudski glas

ARABA - putnička kola


ASPRA - novac


AFERIM - bravo, čestitam


AHMEDIJA - čalma od belog platna koju nose hodže


ADŽAMI-OGLAN - deca koju je turska vlast oduzimala od hrišaćana, kao danak u krvi, da bi od njih stvorila janjičare


ADŽAMIJA - niskusan momak, naivac


ARŠIN - mera za dužinu. Dužina od vrha ručnih prstiju do ramena.


ASKER - vojnik. ASKERI - vojnici


ATLAS - svilena tkaninaAŠIKOVANJE - udvaranje, flertovanje. AŠIKOVATI - udvarati se , flertovati


AŠČIJA - kuvar