KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo C

CAGRIJE - korice od sablje ili noža
CERIBAŠA - romski (ciganski) starešina


CERIBAŠINICA - ceribašina žena


CIFRA - broj, cifarski znak