KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo Č

ČAIR - livada, trava
ČALMA - platno koje se nosi omotano oko glave ili fesa


ČARDAK - gornji sprat kuće


ČARŠIJA - trgovačka četvrt grada


ČAKŠIRE - muške pantalone


ČEKRK - vitlo


ČENGIJA - igračica


ČOHA - sukno, platno