KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo Ć

ĆABA - sveta mesta, Meka i Medina


ĆAGE - papir, hartija


ĆAR - zarada, dobit
ĆASA- posuda, činija jedostavnog izgleda. Obično su ovalnog oblika bez držača za ruke. Nekada su se izrađivale od gline, dok se danas prave od porcelana i metala.


ĆEIF - uživanje


ĆENAR - ivica, okrajak


ĆEPENAK - prednji deo dućana, koji se podiže i služi kao vrata na dućanu


ĆERAMIDA - crep


ĆERPIČ - nepečena cigla


ĆETEN - lan


ĆIVERICA - vrsta kape


ĆITAB - knjiga, Kuran


ĆULAH - kapa od valjane vune


ĆURAK - kaput postavljen krznom