KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo Dž

DŽABE - besplatno


DŽAM - staklo
DŽAMLI - staklen


DŽAMBAS - poznavalac konja
DŽEBANA - municija


DŽELEPDŽIJA - trgovac stokom


DŽNAZA - sahrana, sprovod


DŽENET - raj


DŽEHENEM - pakao


DŽEZVA - limeni sud u kome se kuva kafa


DŽELAT - krvnik


DŽELEP - krdo, gomila


DŽERIZ - jaz, kanal


DŽILITATI - bacati koplje


DŽUBE - mantija muslimanskog sveštenika


DŽUMA - svečana podnevna molitva petkom


DŽUMBUS - šala, komedija