KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo G

GAJTAN - vrpca za ukrašavanje odeće
GAZIJA - junak, ratni heroj


GAJDE - muzički instrument


GALAMA - vika, vriska, dreka


GELDI - stiže, dođe


GIDA - određena dnevna količina pića na koju je čovek navikao


GUBA - kožna bolest


GURBETI - Romi, čergari


GURABIJA - vrsta kolača