KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo H

HABATI - izlizati.


HAFIZ - onaj koji zna Kuran napamet


HAIR - zadužbina, korist


HAIRLI - srećno, blagosloveno


HAIN - zločinac


HALAL - blagosloveno, pošteno


HALKA - alka, kolut, zvekir na vratima


HALHALA - narukvica


HALVA - slatko jelo od brašna i šećera


HAMBAŠA - rabin


HAMAL - nosač


HAN - prenoćište


HANDŽAR - dugački nož, jatagan


HANUMA - gospođa, supruga


HADŽIJA - čovek koji je posetio sveta mesta
HARAČ - izdatak, porez


HARAM - greh, ono što nije dopušteno


HARAMBAŠA - hajdučki vođa


HAREM - žensko odeljenje u kući


HAZNA - blagajna


HESAPITI - računati


HODŽA - muslimanski sveštenik


HRKA - ogrtač, derviškaodeća


HRSUZ - nečovek, prevarant


HUDJETI - propadati od tuge


HURIJA - rajska lepotica