KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo J

JACIJA - večernja molitva


JAGMITI - grabiti


JALIJA - rečna obala
JAKA - kragna


JAPIJA (JANIJA)- drvena građa


JARABI - o bože


JARAMAZ - nevaljalac


JASIN - poglavlje Kurana koje se čita za pokojnika


JATAK - čovek koji skriva odmetnike


JAZUK - šteta


JAŠMAK - koprena


JEKIN - sigurno saznanje


JORDAMLI - ponositi, gizdavo


JAŠMAK - veo