KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo K

KADIJA - šerijatski sudija


KAIŠ - kaiš, duga traka od kože


KAJMEKAM - sreski načelnik


KALEM - pero od trstike


KALOPER - cvet


KALFA - pomoćnik majstora


KANAT - krilo od prozora ili vrata


KANTAR - sprava za merenje težine


KARANĐOLOZ - crni demon


KASABA - manji provincijski grad


KATUL-FERMAN - naređenje da se neko pogubi
KAJMAK - kajmak, masni sloj koji nastaje na površini ustajalog, ohlađenog mleka.


KALAUZ - vodič, putovođa


KANDŽIJA - bič


KAPUNDANPAŠA - vrhovni komandant mornarice


KARA DENJIZ - Crno more


KARAVAN-SERAJ - svratište, han


KASABA - manja varoš


KAUK - kapa, turban


KAURIN - nemusliman


KAURSKI - nevernički


KIJAMET-DAN - sudnji dan, strašni sud


KIRIDŽIJA - čovek koji prenosi robu konjima


KOŠTAN - visoka trava


KRNETA - svirala od pečene zemlje


KONAK - prenoćište


KOŠTAN - visoka trava


KIRIDŽIJA - čovek koji prenosi robu konjima


KUBURA - mala puška


KIRIDŽIJA - čovek koji prenosi robu konjima


KUDERET-SAT - nevidljivi sat koji kucanjem predskazuje neki događaj


KUJUNDŽIJA - zlatar


KULAMBARA - homoseksualac


KUMAŠ - svileno platno


KUNDURA - cipela


KURBAN - žrtva