KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo L

LAVRA

- veliki manastirLASNO - lako


LEVHA - mudra izreka, citat iz Kurana


LINGATI - skitati se, klatarati se