KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo M

MACA - maslačak, puhor


MAJA - voda koja prska sa vodeničkog točka


MADŽARIJA - zlatan turski novac


MAL - stoka


MAMLAZ - budala


MANDAL - prijevornica, drvo koje se prevuče preko vrata ili ćepeneka i na kraju zaključa katancem


MAZGAL - puškarnica, mali otvor na zidu tamnice


MAHALA - deo grada


MARIFETLUK - veština, smicalica


MARIJAŠ - sitan novac


MASKARITI SE - izvoditi šalu


MEDRESA - verska srednja škola


MEKTEB - verska osnovna škola


MELEĆ - anđeo


MEGDAN - borba, bitka, boj, takođe isto i mesto okršaja. MEGDANŽIJA - učesnik u megdanu


MEJT - mrtvac


MEJTAŠ - kamen na koji se spušta tabut sa mrtvacem, obično pred džamijom


MEMLA - vlaga


MENGELE - sprava slična kleštima


MENZILHANA - poštanska stanica gde se menjaju konji


MERAK - zadovoljstvo


MERHABA - pozdrav
MEZAR - grob


MEZARJE - groblje


MEŠĆEMA - sudnica, sud


MILODUH - mirisno bilje


MINDERLUK - sećija


MILJETAK - haljetak od čohe


MIRALAJ - pukovnik


MIRHAB - udubljenje u pročelju džamije gde stoji imam (muslimanski sveštenik)


MRAMOR - kamen


MRAMORJE - stenje, veliko kamenje


MUBAŠIR - delegat, poverenik


MUDERIS - upravnik ili nastavnik medrese


MUHADŽIR - izbeglica, iseljenik


MUJEZIN - verskislužbenik koji na munari "uči ezan" koji poziva na molitvu


MUKTAR - knez, starešina gradske četvrti


MULA - titula svakog koje učio verske škole; kadija u većim gradovima


MULAZIM - komandir policije


MUNARA - toranj džamije


MURATATIN - izdajica


MUSELIM - sreski načelnik


MUSELIMAT - zgrada u kojoj je muselim


MUTEVELIJA - upravnik vakufa


MUFTIJA - najviši muslimanski sveštenik u jednom okrugu ili pokrajini


MUŠEBAK (MUŠEPCI)- drvena rešetka na prozoru