KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo P

PADIŠAH - sultan, car.


PANĐUR - vašar, sajam


PANTA - greda


PASVANDŽIJA - noćni čuvar, noćobdija


PENDIL-SAT - zidni sat


PERDE - pregrada, zaklon


PEČA - koprena na licu


PEŠKUN - okrugli stočić


PAŠA - visoka plemićka i vojna titula u Osmanlijskom carstvu. PAŠALUK - oblast kojom upravlja paša.
PENDŽER - prozor, okno


PIRLITAN - ukrašen, nakićen


POHARATI - opljačakati, opustošiti


PRETRGA - preprodavac


PROUČITI - glasno izgovoriti molitvu