KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo R

RABADŽIJA - prevoznik robe zaprežnim(stočnim) kolima


RABOŠ - račun


RAMAZAN - mesec posta kod Muslimana
RAF - polica


RAHMETLI - pokojni, umrli


RUCELJ - drvene ručke


RŠUM - lom, tutanj