KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo T

TABOR- vojni logor sa komandom


TABUT- mrtvački les bez poklopca


TAZE- svež, nov


TAKUM - pribor


TARABA - drvena ograda


TARIH - natpis na grobu ili građevini


TAHTA - daska
TATARIN, TATAR- konjanik pismonoša


TAMANITI - uništavati


TAKSIRAT - nesreća


TALISMAN - zapis


TAMPAN - veliki bubanj


TAZLUKE - dokolenice


TEKIJA - muslimanski manastir, zgrada u kojoj žive derviši


TEPSIJA - plitka posuda od bakra


TELAL - dobošar koji objavljuje razna naređenja, izvikujući po ulicama


TEFERIČ - zabava u prirodi


TERZIJA - krojač


TESPIH - brojanice


TESTIJA - zemljani sud za vodu


TILSUM - vradžbina, talisman


TIMAR - spahiluk; poljsko dobro


TROPA - izraz koji se upotrebljava pri kartanju za onoga ko je izgubio igru, propao


TURBAN - čalma


TURBE - mauzolej