KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo U

UBAV - lep, divan


UČITI (molitvu) - glasno izgovarati molitvu, čitati Kuran


UČKUR - kanap za vezivanje oko struka pantalona, pidžame ili gaća


ULEMA - naučnici, učenjaci, intelektualci, sveštenstvo
UJDURMA - podvala, smicalica, zavrzlama


UKARARITI - uravnotežiti


UTVA - divlja patka


UTUVITI - zapamtiti


UĆUMAT - sresko načelstvo


UŠĆUN - Skoplje