KNJIGA ZNANJA

enciklopedija - eknjiga na srpskom jezikuTurcizmi koji počinju na slovo V

VAIZ - propovednik


VAKAT - vreme, vremensko doba


VALIJA - upravnik pokrajine
VAKUF - verska zaostavšina


VALAHI - zakletva bogom


VLAH - podrugljiv naziv za hrišćanina


VILAJET - pokrajina